Souhlas se zpracováním osobních údajů
Úterý, 11 Září 2018 07:11

Jsem si vědom(a), že startuji za podmínek, které odpovídají mému zdravotnímu stavu.

Souhlasím s tím, že tímto poskytuji své osobní údaje ke shromažďování za účelem účasti na závodě (viz registrační přihláška k závodu) a činím tak svobodně, jasně, informovaně, jednoznačně a na znamení tento souhlas stvrzuji odesláním přihlášky.

 

Za jakým účelem a komu budou mé údaje zpřístupněny a poskytovány?

Údaje mohou být zpřístupněné jakýmkoliv svazovým organizacím, které se účastní závodu, a to za účelem naplňování účelu závodu, jakýmkoliv fyzickým či právnickým osobám, které organizují nebo se podílí na organizaci závodu, školení či zájmové aktivitě, jakýmkoli fyzickým či právnickým osobám za účelem zveřejňování výsledků závodu a propagaci závodu, jakýmkoliv fyzickým či právnickým osobám za účelem získání darů či dotací k zajištění chodu závodu; jakýmkoliv fyzickým či právnickým osobám za účelem propagace spolku; jakýmkoliv fyzickým či právnickým osobám za účelem vydávání tiskových zpráv pro novináře a pro sportovní veřejnost za účelem propagace závodu.

 

Kdo bude mé údaje zpracovávat a uchovávat?

Souhlasím s tím, že budou tyto mé údaje zpracovávány a uchovávány v sídle organizátora závodu, a to v písemné a v elektronické podobě, na registračním a výsledkovém serveru webscorer.com a výsledkovém serveru iscarex.cz. Kontaktní osobou pro zpracování údajů a uchování mých osobních údajů je sekretariát spolku. Na poskytnuté osobní údaje se vztahují obecné povinnosti k jejich ochraně.

 

Jak dlouho budou mé údaje shromažďovány a uloženy?

Souhlasím s tím, že doba uložení shromážděných údajů je po trvání mého aktivního i pasivního účastenství na závodu a dva roky po ukončení této mé aktivní účasti na závodech pro registrační údaje a deset let pro výsledkové údaje.

 

Jaká práva vzhledem k mnou poskytovaných osobním údajům mám?

Byla jsem informována, že mám právo požádat správce, tj. sekretariát organizátora závodu, o přístup ke svým údajům, mám právo na jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování jakož i práva na přenositelnost údajů. Bal/a jsem informován/a, že mám právo svůj souhlas, aniž by tím došlo k dotčení zákonnosti zpracování, založeném na souhlasu uděleném před jeho odvolání. Bal/a jsem informován/a, že mám právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Bal/a jsem informován/a, že poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem

 
Joomla SEF URLs by Artio
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat